Spitalul Orasenesc Corabia      
Directia de Sanatate Publica OLT - Spital Orasenesc Corabia
    Home


Sectii si Servicii
Structura Organizatorica Aprobata
Conditii Internare
Tarife Spitalizare
Contracte cu CAS
Carte de Oaspeti
Chestionar Satisfactie

CERTIFICARE SPITALSpital Corabia

TARIFE  

 

 

 

TARIFE conform ORDIN 423/191 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Art. 4

(1) Suma cuvenita lunar medicilor de specialitate din specialitatile clinice se calculeaza prin inmultirea numarului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, in luna respectiva, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Numarul total de puncte realizat in fiecare luna se majoreaza in raport cu:

a) conditiile in care se desfasoara activitatea - majorarea este cu pana la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in vigoare.

Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala ambulatorie de specialitate la care se aplica majorarile de mai sus si procentul de majorare corespunzator se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate mai sus mentionat;

b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar, numarul total de puncte se majoreaza cu 20%. Aceasta majorare nu se aplica medicilor care lucreaza exclusiv in: fitoterapie si homeopatic, planificare familiala, precum si furnizorilor de servicii conexe actului medical. Recalcularea numarului total de puncte se face din luna urmatoare lunii in care s-a depus la casa de asigurari de sanatate dovada confirmarii gradului profesional.

(3) Valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu medical este unica pe tara si este in valoare de 1,7 lei.

(4) Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical se stabileste trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, ca raport intre fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialitatile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte si numarul de puncte realizat in trimestrul respectiv si reprezinta valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical, unica pe tara pentru trimestrul respectiv.

Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical astfel obtinuta este valabila si pentru serviciile medicale clinice realizate in trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti si nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata a unui punct pe serviciu.

(5) Numarul de puncte luat in calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu, nu include numarul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate in trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti.

(6) Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice se defalcheaza pe trimestre.

TARIF PE CAZ REZOLVAT PENTRU AFECTIUNI ACUTE calculat conform prevederilor art. 5, alin 1, lit a) din Anexa 17 la Normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si contractului cu CAS Olt= 1255.52 lei (1380 lei tarif pe caz ponderat x 0.9098 ICM contractat)

Pentru COMPARTIMENT CRONICI, TARIF PE ZI DE SPITALIZARE/sectie/compartiment = 138.66 lei

Pentru servicii medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie, TARIFUL PE SERVICIUL MEDICAL-CONSULTATIE prevazut in Anexa 7 la Normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si contractului cu CAS Olt :
- servicii medicale-consultatie = 20 lei
- servicii medicale-cazuri (cura tratament) = 140 lei

Pentru asistenta medicala din ambulatoriu, servicii medicale paraclinice, TARIFE PENTRU EXAMINARI RADIOLOGICE :

86 Ex. radiologic cranian standard 1 incidenţă *1)11.96
87 Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale fetei*1)32.44
88 Ex. radiologic parti schelet în 2 planuri *1)30.82
88^1 Ex. Radiologic bazin*1)15.90
89 Radiografie de membre*1)29.52
90 Ex. radiologic centura scapulara*1)15.90
92 Ex. radiologic parti coloana dorsala*1)39.02
93 Ex. radiologic parti coloana lombara*1)39.02
95 Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta*1)28.69
96 Ex. radiologic torace ansamblu 1)25.08
97 Ex. radiologic torace osos (sau parti) Ón mai multe planuri / Ex. radiologic torace si organe toracice *1)24.76

CNAS
CAS OLT
DSP OLT
Oras CORABIA - site
Primaria Corabia
Consiliul Judetean OLT
Portal Judetul OLT
Prefectura OLT
Finante Publice OLT
Ziarul de OLT
Gazeta de OLT
Sectii & Servicii :: Structura Organizatorica :: Conditii Internare :: Tarife Spitalizare :: Contracte cu CAS :: Carte de Oaspeti :: Chestionar Satisfactie :: Contact
copyright © 2015 - spitalcorabia.ro | created by: GBM