CRITERII INTERNARE

 DOCUMENTELE PRIN CARE SE ATESTĂ CALITATEA DE ASIGURAT ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SUNT:

     • Adeverinţa De Asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căruia este înscris asiguratul sau  documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor.
    • Cardul Naţional De Asigurări Sociale De Sănătate.
(Ordin 581 /2014 NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

 A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
    PENTRU ACESTE SERVICII MEDICALE, NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE.
    Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
c) naşterea.
    Nota. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, se acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

    B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
    În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.

   LA INTERNARE BOLNAVUL VA PREZENTA :
   • ACTUL DE IDENTITATE
   • ADEVERINŢA DE ASIGURAT ELIBERATĂ PRIN GRIJA CASEI DE ASIGURĂRI ÎN EVIDENŢA CĂRUIA ESTE ÎNSCRIS ASIGURATUL sau
   • CARDUL NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
   • BILET DE TRIMITERE/ INTERNARE eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriul de specialitate
  • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA sau ADEVERINTA DE ELEV/ STUDENT sau
  • ADEVERINTA DE LA SOMAJ sau ADEVERINTA COASIGURAT sau
  • CUPON PENSIE

  • Documente medicale justificative pentru afectiunile cronice din care sa rezulte medicamentele si dozele zilnice prescrise.
 

LA EXTERNARE PACIENTUL PRIMESTE UN SET DE DOCUMENTE COMPUS DIN :

  • Biletul de externare;
  • Scrisoarea medicala catre medicul de familie/specialist care a directionat pacientul catre spital;
  • Indicatii privind medicatia, regimul alimentar si de viata;
  • Prescriptie medicala simpla sau compensata dupa caz;
  • Decontul pacientului.

In cazul transferului pacientului catre o alta sectie sau spital, acesta va primi urmatoarele documente:

  • FOCG in original daca se transfera la o sectie din acelasi spital;
  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicala catre spitalul in care se transfera.

Medicul curant elaboreaza setul de documente pentru pacientul externat/transferat.

Tel: 0249.560.671, Fax: 0249.563.171, E-mail: spitalcorabia@yahoo.com

Adresă: Str. Carpati, Nr. 116, Corabia, Jud. Olt 235300